Trang chủ
Tin Tức
Giới Thiệu
Tuyển Dụng
Hình Ảnh Hoạt Động
Liên hệ
 

Tin Tức
» 
SẢN PHẨM DỊCH VỤ
»  Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
»  Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
»  Đào tạo nghề, chuyên môn nghiệp vụ
»  Dịch vụ kiểm tra phân tích kỹ thuật
»  Tư vấn Giám sát an toàn
»  Kiểm tra hàng hóa XNK
»  Tư vấn hỗ trợ pháp lý
»  Tư vấn giới thiệu việc làm
»  Cung cấp PPE
»  Đại lý phát hành tranh, ảnh ATLĐ
»  Đo đạc, đánh giá tác động môi trường
»  Giới thiệu và xúc tiến thương mại
»  Lắp đặt điện, PCCC, chống sét, máy móc CN
»  Lịch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
THÔNG TIN TƯ LIỆU
»  Văn bản pháp luật về ATVSLĐ
»  Các quy định và hướng dẫn về ATLĐ
»  Nghiên cứu trong lĩnh vực Kiểm định, Huấn luyện ATVSLĐ
Hình Ảnh Hoạt Động
Website liên kết
Thống kê truy cập
1.021.627 lượt truy cập
7 đang trực tuyến
Thông báo gửi Sở Lao động TBXH; các Sở, Ban, Ngành các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN

     AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TP. HCM

(HOSITCO)

Trụ sở:  733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P26, Q.BìnhThạnh

ĐT: 08. 35114153; 35116678; Fax: 08.35119757             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Số: ……./ATVSLĐ.HCM

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2014

      THÔNG BÁO  

   (V/v: Phối hợp thực hiện nhiệm vụ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động)

      

Kính gửi: CHÁNH THANH TRA CÁC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ theo Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2013;

- Căn cứ Nghị định số: 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ;

- Quyết định số: 2281/QĐ-TTg ngày 10/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình quốc gia về An toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015. "Khuyến khích, phát triển và xã hội hóa hoạt động dịch vụ tư vấn, kiểm định, đào tạo, huấn luyện về an toàn-vệ sinh lao động”;

- Căn cứ theo Thông tư: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội;

- Căn cứ theo Thông tư: 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội;

- Căn cứ theo Thông tư: 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội;

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của Coâng ty Cổ Phần Kiểm định và Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Tp. HCM theo giấy phép kinh doanh số: 0311822041 do Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp;

- Căn cứ quyết định số: 90/QĐ-ATLĐ ngày 26/05/2014 của Cục Trưởng Cục An Toàn Lao Động - Bộ Lao Động TB&XH về việc cấp Giấy chứng nhận số: 21/2014/GCN đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với Công ty Cổ phần Kiểm Định và Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ quyết định số: 426/QĐ-ATLĐ ngày 31/10/2014 của Cục Trưởng Cục An Toàn Lao Động - Bộ Lao Động TB&XH về việc cấp Giấy chứng nhận số: 20/GCN-KĐ  đối với Công ty Cổ phần Kiểm Định và Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động Thành phố Hồ Chí Minh về việc đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

Công ty Cổ phần Kiểm định và huấn luyện an toàn vệ sinh lao đông Tp.HCM xin thông báo một số chức năng nhiệm vụ chính của Công ty và việc chỉ định chính thức từ Cục an toàn lao động-Bộ Lao động Thương binh xã hội trong hoạt động Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cụ thể như sau:

1. Đối với hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động:

 Căn cứ theo Quyết định số: 426/QĐ.ATLĐ ngày 31/10/2014 của Cục trưởng Cục an toàn lao động - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Công ty Cổ phần Kiểm định và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Tp.HCM đảm bảo đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện về: Lực lượng kiểm định viên, kỹ thuật viên, chuyên viên, chuyên gia với: Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định, lòng nhiệt huyết, yêu nghề, tinh thần làm việc khoa học, bài bản, công khai, sáng tạo và chính xác. Công ty trang bị đầy đủ các loại máy móc thiết bị hiện đại nhất trong lĩnh vực kiểm định an toàn; các Quy trình kiểm định đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, Quy chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam sẵn sàng kiểm định, đánh giá, thử nghiệm một cách chính xác nhất tình trạng an toàn của các thiết bị, cấp phép chính xác nhất, tin cậy nhất các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đảm bảo đưa vào sử dụng trong quá trình lao động sản xuất; loại bỏ các thiết bị không đảm bảo độ an toàn tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

PHẠM VI THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 426 /QĐ-ATLĐ ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Cục trưởng Cục An toàn lao động)

STT

Tên đối tượng kiểm định

(theo danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH

Giới hạn đặc tính kỹ thuật

 

            1         

Nồi hơi các loại (bao gồm cả bộ quá nhiệt và bộ hâm nước) có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7bar; Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115oC.

Không giới hạn

            2         

Nồi gia nhiệt dầu.

Không giới hạn

Hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng cấp I và II có đường kính ngoài từ 51mm trở lên, các đường ống dẫn cấp III và cấp IV có đường kính ngoài từ 76mm trở lên theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6158:1996 và TCVN 6159:1996.

Không giới hạn

            4         

Các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7bar (không kể áp suất thuỷ tĩnh) theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366:2010.

Không giới hạn

            5         

Bể (xi téc) và thùng dùng để chứa, chuyên chở khí hoá lỏng hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7bar hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7bar theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366:2010.

Không giới hạn

            6         

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định, trừ đường ống dẫn khí đốt trên biển; Hệ thống đường ống dẫn khí y tế.

Không giới hạn

            7         

Hệ thống lạnh các loại theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6104:1996, trừ hệ thống lạnh có môi chất làm việc bằng nước, không khí; hệ thống lạnh có lượng môi chất nạp vào nhỏ hơn 5kg đối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm 1, nhỏ hơn 2,5kg đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 2, không giới hạn lượng môi chất nạp đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 3.

Không giới hạn

            8         

Hệ thống điều chế, nạp khí, khí hoá lỏng, khí hoà tan; hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ (bao gồm cả hệ thống tại nơi tiêu thu dân dụng và công nghiệp).

Không giới hạn

          9         

Cần trục các loại: Cần trục ô tô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục tháp, cần trục đường sắt, cần trục chân đế.

Không giới hạn

        10       

Cầu trục: Cầu trục lăn, cầu trục treo.

Không giới hạn

        11       

Cổng trục: Cổng trục, nửa cổng trục

Không giới hạn

        12       

Trục cáp chở hàng; Trục cáp chở người; Trục cáp trong các máy thi công, trục tải giếng nghiêng, trục tải giếng đứng.

Không giới hạn

        13       

Pa lăng điện; Palăng kéo tay có tải trọng  từ 1.000kg trở lên.  

Không giới hạn

        14       

Xe tời điện chạy trên ray.

Không giới hạn

        15       

Tời điện dùng để nâng tải, kéo tải theo phương nghiêng; bàn nâng; sàn nâng; sàn nâng dùng để nâng người; tời nâng người làm việc trên cao.

Không giới hạn

        16       

Tời thủ công có tải trọng từ 1.000kg trở lên.

Không giới hạn

        17       

Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng từ 1.000kg trở lên.

Không giới hạn

        18       

Xe nâng người: Xe nâng người tự hành, xe nâng người sử dụng cơ cấu truyền động thủy lực, xích truyền động bằng tay nâng người lên cao quá 2m.

Không giới hạn

        19       

Máy vận thăng nâng hàng; máy vận thăng nâng hàng kèm người; máy vận thăng nâng người.

Không giới hạn

        20       

Thang máy các loại.

Không giới hạn

        21       

Thang cuốn; băng tải chở người.

Không giới hạn

2. Đối với hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động:

Theo Quyết định số 90/QĐ-ATLĐ của Cục trưởng Cục an toàn lao động - Bộ Lao động Thương binh xã hội ngày 26/5/2014, Công ty Cổ phần kiểm định và Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Tp.HCM được chỉ định chính thức hoạt động dịch vụ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo đúng tinh thần Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH, đảm bảo huấn luyện cho tất cả các nhóm đối tượng gồm:

2.1. Nhóm 1:

a) Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

c) Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

2.2. Nhóm 2:

a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

2.3. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Các lớp huấn luyện nghiệp vụ an toàn chuyên môn như: An toàn sử dụng thiết bị áp lực (Nồi hơi, bìn khí nén, nồi hấp, nồi đun điện, bình tích áp, chai chứa…); An toàn thiết bị nâng; An toàn sử dụng điện; An toàn PCCC; An toàn hóa chất; An toàn trong sử dụng LPG; An toàn làm việc trên cao; An toàn sơ cấp cứu ban đầu; An toàn phóng xạ bức xạ; An toàn trong môi trường đặc biệt; An toàn làm việc trong không gian kín; An toàn làm việc trong khai thác mỏ; An toàn hàn điện, hàn hơi...

2.4. Nhóm 4: Lớp huấn luyện cho công nhân lao động không thuộc 3 nhóm trên;

Công ty Cổ phần Kiểm định và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Tp.HCM có đội ngũ giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, yêu nghề, phương pháp truyền đạt khoa học, dễ hiểu, luôn cải tiến và đa dạng các phương pháp giảng dạy, sử dụng giáo trình điện tử, sử dụng các hình ảnh tư liệu minh họa mang tính thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Giảng viên thực hiện nhiệm vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đảm bảo đạt chuẩn Giảng viên theo quy định của Bộ LĐTBXH. Công ty có đầy đủ các điều kiện đáp ứng tổ chức các lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng theo Thông tư 27/2013/TT-BĐTBXH, với các hình thức tổ chức huấn luyện như sau:

- Thông báo tập trung thực hiện theo Quý trong năm tại Trụ sở Công ty Cổ phần Kiểm định và Huấn luyện ATVSLĐ Tp. HCM, địa chỉ: 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM;

- Xuống trực tiếp Doanh nghiệp.

- Huấn luyện miễn phí theo Chương trình Quốc gia, từ thiện, an sinh xã hội…

- Huấn luyện theo các yêu cầu riêng của Khách hàng.

3. Chức năng nhiệm vụ khác:

3.1. Hoạt động giáo dục dạy nghề; đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ về an toàn lao động;

3.2. Đo đạc, lập hồ sơ kỹ thuật các loại máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; lập, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn, dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra không phá hủy (NDT), cho thuê máy móc thiết bị, kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu;

3.3. Đo đạc, đánh giá tác động môi trường lao động (các yếu tố bụi, ồn, rung, độ ẩm, nhiệt độ, hơi khí độc, ánh sáng, vận tốc gió, áp suất…), đo đạc kiểm tra, cấp phép hệ thống chống sét, an toàn điện, nối đất, nối không, hiệu chuẩn, cân chỉnh van an toàn, đồng hồ áp suất…;

3.4. Lắp đặt hệ thống PCCC, chống sét, hệ thống điện, máy móc thiết bị công nghiệp;

3.5. Cung ứng cán bộ giám sát an toàn lao động; cung ứng dụng cụ bảo hộ lao động, phương tiện PCCC, chống sét; đại lý phát hành sách, báo, tranh, ảnh về an toàn, vệ sinh lao động;

3.6. Hoạt động tư vấn hỗ trợ giáo dục, giới thiệu việc làm, tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện thương mại;

Công ty chúng tôi với đội ngũ cán bộ kiểm định, giảng viên, chuyên viên có chất lượng chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tế, có lòng tâm huyết, thiết tha với công việc, có tinh thần thái độ phục vụ ân cần, chuyên nghiệp, chu đáo luôn cam kết đem đến cho Quý khách hàng những sản phẩm dịch vụ tốt nhất về chất lượng, đảm bảo cạnh tranh dân chủ, công bằng, công khai với tất cả các đơn vị cùng cung cấp dịch vụ.

Công ty Cổ phần Kiểm định và huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Tp.HCM đã, đang và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các Đồng chí Chánh thanh tra Sở LĐTBXH nói riêng và Quý Sở, Ban, ngành, Khu chế xuất và Công nghiệp của các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của cả nước nói chung trong các hoạt động liên quan đến công tác An toàn vệ sinh lao động-PCCN với mục tiêu "Nói không với yếu tố nguy hiểm, độc hại"; "Nói không với Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp trong lao động".

            Trân trọng cảm ơn và kính chào!

            Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:     

             - CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN ATVSLĐ TP.HCM

            - Địa chỉ:            733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 

            - Điện thoại:        08. 35119758; 35119759; Fax: 08.35119757 

            - MST:                 0311822041

            - Số tài khoản:          138075939 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Thanh Đa.

            - Email:                      antoanvsld@yahoo.com

            - Website:                  antoanthanhpho.com

* Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiểm định và huấn luyện ATVSLĐ Tp.HCM Tại Thành phố Hà Nội:  

            - Địa chỉ:                Tầng 4, Tòa nhà Meco Complex, Ngõ 102, Trường Chinh, Đống Đa, Tp. Hà Nội

            - Điện thoại:            (04) 62920500

            - Phụ trách Chi nhánh: Tống Duy Khương

* Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiểm định và huấn luyện ATVSLĐ Tp.HCM Tại Thành phố Cần Thơ:

            - Địa chỉ:                    Số 116/36 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

            - Điện thoại:              0710 3 818767; Fax: 0710 3 818767

            - Phụ trách Chi nhánh: Phạm Văn Kha

                                                                                                        

Nơi nhận:                                                                                                        GIÁM ĐỐC

- Chánh Thanh tra Sở LĐ-TBXH các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW.                                                            

- Sở Ban, Ngành các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW.                                                                (đã ký)

- Lưu VT, đăng Website.                                                                                                     

     

                                                                                                                                                  Đặng Xuân Thể 

 

Gửi bài về cho chúng tôi   Gửi link trang này   In   Lên trên   Trở về
7/35  
Tin Tức
Sắp xếp
Xem từ đến
Số bài / trang
Mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tập trung đợt 1.2020 tại Tp.HCM (10-02-20 | 09:10)
Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2018 (04-12-19 | 01:39)
Quyết định chỉ định huấn luyện theo tinh thần Nghị định 44/2016/NĐ-CP (27-09-19 | 02:23)
Thông báo thay đổi địa điểm giao dịch kinh doanh (20-08-19 | 02:16)
Quyết định chỉ định đo kiểm môi trường lao động (31-05-16 | 02:57)
Thư ngỏ đo đạc kiểm tra môi trường lao động (31-05-16 | 02:56)
Thông báo gửi Sở Lao động TBXH; các Sở, Ban, Ngành các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (02-12-15 | 02:18)
Thông tin liên hệ
Đường dây nóng
028. 35119758 (Mis Thêu)
0909183994
0988083093
Hỗ trợ trực tuyến
Tin - Bài mới nhất
Website liên kết